.
Hút khách cho quán nhậu – Uống bia đập búa

Nổi bật Hút khách cho quán nhậu – Uống bia đập búa

Đập búa tính điểm, cuộc thi giữa các bàn nhậu với nhau, dù không quen thân nhưng cuộc vui làm không khí quán thêm phấn khích, khách kết bạn với nhau từ các bàn nhậu trong quán.